O nas

Fundacja „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński” powstała jako owoc pozytywnych doświadczeń i historii osób, które łączą dwie idee – Bielsko-Białą (i okolice) oraz Uniwersytet Jagielloński. Obie w znacznej mierze nas ukształtowały (wykształciły), pozwoliły poznać ludzi, którzy mieli istotny wpływ na nasze historie. Ponieważ dla nas ten związek, między rodzinnym miastem a najstarszym uniwersytetem w Polsce, przyniósł dobre skutki, wierzymy, że warto wspierać także inne osoby, które chciałby podążać tą drogą.

Aby zrealizować tę wizję, powołaliśmy fundację, która ma pomóc uczniom z Bielska-Białej i najbliższych okolic, którzy chcieliby studiować na UJ’cie, ale z różnych przyczyn, przede wszystkim finansowych, nie mogą się na to zdecydować.

W początkowym etapie działalności fundacji będziemy wspierali studentów I roku, albowiem ten okres jest najtrudniejszy, wymaga aklimatyzacji, oswojenia, największych wydatków na „urządzenie się” w Krakowie, a nadto nie wszystkie możliwości uzyskania pomocy (stypendiów) są wtedy już otwarte.

Z czasem będziemy rozwijali zakres pomocy, a także inną działalność, w szczególności mentorską, promocyjną (dla samej Fundacji, ale też dla miasta Bielska-Białej jako takiego oraz uczelni). Prosimy śledzić naszą działalność, aktualności, w tym media społecznościowe.

Rada Fundacji

Agata Smalcerz – absolwentka historii sztuki na UJ. Od 1992 roku związana z Galerią Bielską BWA, początkowo jako kurator programowy, a od 1 czerwca 2003 roku jako dyrektor. Zajmuje się kuratorstwem wystaw w Galerii Bielskiej BWA, a także poza nią, w Polsce i za granicą; pisze i redaguje teksty do katalogów sztuki, publikuje teksty o sztuce w pismach artystycznych.

Artur Pałyga – zamieszkały w Bielsku-Białej – polski dramaturg, scenarzysta, pisarz, poeta, dziennikarz i pedagog. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i wychowania muzycznego w Studium Nauczycielskim w Bielsku-Białej. Jest autorem kilkudziesięciu sztuk wystawianych w Polsce i na świecie. W latach 2010–2012 konsultant programowy w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej następnie w latach 2012–2014 zatrudniony na stanowisku dramaturga w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Od 2014 dramaturg w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Sławomir Kołodziej – absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bielsku-Białej. Jako student matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaangażował się w działalność opozycyjną. Na tej uczelni rozpoczął pracę naukową zdobywając kolejne awanse akademickie. Specjalizuje się w analizie zespolonej i matematyce teoretycznej. Profesor zwyczajny Katedry Analizy Matematycznej Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Matematycznego; członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2017–2020. W 2014 został uhonorowany Nagrodą Stefana Bergmana.

Jerzy Stuhr – znany, ceniony i wielokrotnie nagradzany polski aktor teatralny i filmowy, reżyser, profesor sztuk teatralnych, polonista, pisarz i pedagog. W młodości mieszkaniec Bielska-Białej (ul. Ratuszowa), tu ukończył szkołę podstawową (Szkoła Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym przy ul. Komorowickiej i liceum (III Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego). Następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. W 1994 uzyskał tytuł profesora sztuk teatralnych. Był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Władze

Fundatorzy

Aleksandra Pacek – rodowita bielszczanka, absolwentka Filologii Polskiej na UJ. Nauczycielka (dyplomowana) języka polskiego, ceniona pedagog, aktywna w zakresie działalności społecznej (Radio Anioł Beskidów), jak i działalności edukacyjnej i wychowawczej (wielokrotna inicjatorka i prowadząca lub współprowadząca liczne koła artystyczne, w tym koła filmowe i teatralne, z którymi zdobyła szereg nagród artystycznych).

Grzegorz Pacek – wychowany w Jarosławiu, ale z Bielskiem-Białą związany korzeniami rodzinnymi. Wychowanek IV Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białęj. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, gdzie także obronił rozprawę doktorską. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej w prasie fachowej, a także laureatem szeregu nagród m.in. UPRP, CBKE. Radca prawny, wieloletni wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz ekspert ds. praw własności intelektualnej ARR S.A., członek TA Instytutu Allerhanda, Polskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Stały arbiter przy sądzie polubownym RIG w Katowicach.

Zarząd

Grzegorz Pacek

Dokumenty

Statut

Pobierz tekst jednolity aktualnego Statutu